Štádiá ochorenia

Hepatitída C môže prebiehať v dvoch základných formách:

Akútna hepatitída C

Za akútnu hepatitídu C sa považuje prvých 6 mesiacov od nakazenia vírusom HCV. Žiaľ len veľmi málo pacientov býva v tomto štádiu diagnostikovaných, pretože sa u väčšiny infikovaných neobjavia žiadne príznaky. Ak sa aj nejaké príznaky u menšiny pacientov objavia, zvyčajne bývajú nevýrazné a nešpecifické.

Symptómy akútnej hepatitídy zahŕňajú zníženú chuť do jedla, únavu, bolesť brucha, svrbenie a symptómy podobné chrípke. Vírus hepatitídy C je identifikovateľný v krvi 1 - 3 týždne, jeho protilátky 3 – 12 týždňov po nakazení. Približne 15 – 20% infikovaných pacientov je schopných vysporiadať sa s vírusom za pomoci vlastného imunitného systému. U zvyšných 80% sa vyvinie chronická hepatitída C.

Chronická hepatitída C

Ak infekcia vírusom hepatitídy C pretrváva viac ako 6 mesiacov, považuje sa za chronickú hepatitídu C. Táto predstavuje veľké riziko vzniku závažného poškodenia pečene. Priebeh chronickej hepatitídy je u pacientov zvyčajne rôzny. Závisí od samotného jedinca. Aj keď takmer všetci pacienti infikovaní vírusom HCV majú preukázateľný zápal pri bioptickom vyšetrení pečene, progresia fibrózy (väzivovatenia, tvorby jaziev) býva výrazne individuálna.

Chronická hepatitída často spôsobuje aj nebezpečné komplikácie ako cirhózu pečene alebo rakovinu pečene. Posledné výskumy dokazujú, že u takmer 1/3 neliečených pacientov prejde chronická hepatitída do cirhózy pečene v priebehu 30 rokov. U ostatných 2/3 je progresia taká pomalá, že počas ich života rozvinutie cirhózy pečene je nepravdepodobné.

Faktory, ktoré vplývajú na progresiu ochorení spôsobených hepatitídou C sú vek (vekom sa miera progresie zvyšuje), pohlavie (u mužov býva rozvinutie ochorení častejšie ako u žien), užívanie alkoholu (tiež významne vplýva na zvyšovanie progresie), HIV infekcia a ztukovatelá pečeň (prítomnosť tuku v pečeňových bunkách zvyšuje rýchlosť progresie ochorení).

Komplikácie chronickej hepatitídy C

Cirhóza pečene
Cirhóza pečene je koncové, nezvratné štádium s kompletným rozrušením štruktúry pečene. Predstavuje difúzny proces charakterizovaný fibrózou (náhradné tkanivo, obsiahnuté tiež v jazvách, menejcenné, neschopné plniť funkciu pôvodného pečeňového tkaniva) a prestavbou architektúry pečene, s následnou nekrózou (odumretím) pečeňových buniek.

Komplikácie cirhózy pečene:

  • rakovina pečene
  • portálna hypertenzia (ascites, krvácanie, pažerákové varixy)
  • hepatorenálny syndróm
  • infekčné, hemoragické, kardiálne komplikácie
  • spontánny zápal pobrušnice
  • poruchy acidobázy, hypoglykémia
  • zápal pankreasu
  • poškodenie mozgu

Príznaky:
Bolesť brucha, zvracanie, chudnutie, nechutenstvo, slabosť, impotencia u mužov, porucha menštruačného cyklu u žien, opuchy dolných končatín, nahromadenie tekutiny v brušnej dutine.

Liečba cirhózy
V súčasnosti neexistuje žiadna liečba cirhózy pečene, ktorá by viedla k jej vyliečeniu. Lekári však vedia liečebnými postupmi jej priebeh spomaliť, znížiť poškodenie pečeňových buniek a redukovať komplikácie ochorenia.

Rakovina pečene

Rakovina pečene alebo karcinóm pečene patrí medzi závažné komplikácie hepatitídy C. Zistí sa pri 4 – 8% pacientov s cirhózou pečene.

Priebeh a príznaky:
Nádory v ranom štádiu nespôsobujú žiadne ťažkosti. S postupujúcim ochorením sa objavujú neurčité ťažkosti alebo trvalá bolesť v pravom podrebrí. Neskôr sa pridruží strata hmotnosti, nadúvanie alebo až typické silné bolesti a výpotok (ascites) v dôsledku hromadenia tekutín. Zvyčajne pacientov trápia zažívacie ťažkosti, nevoľnosť a zvýšená teplota.