Hepatitída

Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až k zániku pečeňových buniek.

Príčinou je najčastejšie infekcia jedným z 5 hlavných identifikovaných typov vírusov, medzi ktoré patria vírusy hepatitídy A, B, C, D a E.

História ochorenia. Vírusová hepatitída bola známa už v staroveku, ale dôkaz o existencii viacerých typov vírusov pochádza len zo 40-tych rokov 20. storočia z pokusov prenosu infekcie na ľudských dobrovoľníkov. Pre existenciu typu hepatitídy, ktorý sa dnes označuje ako hepatitída C svedčili už v 70-tych rokoch minulého storočia pozorovania, že u časti príjemcov krvných transfúzií vznikla potransfúzna hepatitída aj po vyradení osôb infikovaných vírusom hepatitídy B z darcovstva. Od doby keď bola objavená možnosť zisťovania protilátok proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) nastal prudký nárast poznatkov o tomto type hepatitídy, ktorý ju zaradil medzi najzávažnejšie medicínske problémy.

Na stretnutie pacientov s hepatitídov C prišlo až 80 ľudí »

Svetový deň hepatitídy – 1. október »

Stretnutie pacientov s hepatitídou C »